FOTO

Fotografering med egen utrustning och fastljus. Produkter, människor, miljöer med mera. Ibland endast regi med inhyrd fotograf och studio.