Design

DESIGN FÖR ALLT SOM RÖR FÖRETAGETS IDENTITET

Bemannia Golf

Allt hos ett företag eller en organisation är en del av dess utseende och därmed en del av hur det uppfattas. Från logotype och grafisk profil, till alla möjliga tillämpningar. Det är mer än annonser och web. Det kan vara dekor, mässor, inredning och kläder. Det är viktigt att alla delar matchar varandra och bygger en helhet, en identitet. Man ska alltid uppleva att allt kring ett företag eller en produkt hänger ihop. de Bourg designs kunskaper täcker det mesta som kan designas estetiskt, så är det lätt att hålla samma linje. Det gäller även om nya enheter ska anpassas till en existerande profil. Helheten går alltid i första hand.

Kontakta oss så kan vi prata om era behov och hur vi kan hjälpa er.

Logotyper

Ett urval av några av de logotyper som de Bourg design har skapat.

Design

Ett urval av några av de alster som de Bourg design har skapat.