Web

WEB ÄR MYCKET MER ÄN BARA HEMSIDOR

de Bourg design gör flera typer av webjobb: Hemsidor, reklamkampanjer, nyhetsmail med mera. Vi gör också reklam anpassad för internet och sociala medier. Det betyder rörlig media. Det kan vara filmer eller animeringar, eller en mix av båda. Vi producerar allt detta inhouse. Så era kampanjer och ert varumärkesbyggande kommer att vara enhetligt, eftersom de blir producerade på samma ställe. Vad vill ni uppnå med med era kampanjer och på lång sikt? Hur ska vi få ut det mesta av er budget? Kontakta oss, så kan vi diskutera hur vi kan uppnå det bästa resultatet med era förutsättningar.

Hemsidor

Hemsidor är dagens viktigaste fönster mot världen för de flesta. För andra är det även den största säljkanalen. Därför är det viktigt att innehåll, utseende och upplevelsen för besökaren är i paritet med vad de förväntar sig. de Bourg design arbetar uteslutande i CMS-system. Företrädesvis WordPress där man får det responsiva på köpet, så att hemsidorna skalar sig automatiskt och blir läsbara i alla skärmstorlekar, från fasta datorer till mobiler. Avancerad programmering lägger vi ut på underentreprenörer.

Barzey Advokatbyrå

Barzey Advokatbyrå

Hisskoncept

Fastighetskoncept

Reklam i sociala medier

I sociala medier som Facebook, Instagram och Linkedin så bör annonser vara rörliga. Film och animeringar har tagit över. Man har en dryg sekund på sig att vara så intressant att man bryter scrollandet. Det finns flera faktorer som styr hur man komponerar för dessa medier, vilket skiljer sig från film som man har på hemsidan. Vi vet hur man ska gå tillväga.

Banners och animationer

Rörliga banners för annonsering på tidningars web och diverse reklamfinansierade siter har hårda krav på vikten, alltså hur stor datamängden är. Där fungerar animering bättre än film. Här är några exempel på hur man kan få dem levande och kommunikativa.