Därför

ALLT FINNS PÅ SAMMA STÄLLE

– REKLAM OCH VIDEOPRODUKTION

Army knife

de Bourg design är mer än en reklambyrå och filmproducent. Trots liten storlek görs det mesta inhouse, vilket är mer kostnadseffektivt för många kunder. Målet är att erbjuda kreativa och verksamma lösningar på rätt nivå, till rätt kostnad.

För många mindre och medelstora företag är det helt enkelt en bättre lösning än att anlita en traditionell reklambyrå. Bland kunderna finns företag med omsättning på allt från hundra miljoner till ett par få.

Beroende på uppdrag så anlitas naturligtvis vid behov även diverse underleverantörer som är mer specialiserade, eller för att utöka kapaciteten.

Vi har utfört mängder av uppdrag av helt olika karaktär och för olika kunderkategorier. Business to business, business to consumer, kommunikation för organisationer och förbund. Utförandet spänner från annonser och broschyrer till reklamfilmer, företagsvideos och utbildningsvideos. de Bourg design har även video-, ljud- och ljusutrustning som täcker de flesta situationer för företagsvideos.

Fördelen för dig är mer än bra bang for the buck. Den information och det man kom överens om från början stannar kvar genom hela processen. En kontakt som har helhetsbilden, så att inga missförstånd kan uppstå mellan olika personer på vägen.

Det viktigaste är dock att hjälpa dig som kund att få en effektiv och rätt riktad kommunikation med kunder och andra. Det är ni som ska synas, inte vi. Vi koncentrerar oss alltså på att göra det som är rätt för er, som tar er framåt. Därför blir alla kunder spännande. Det finns alltid något från det lilla till det stora som vi söker lösning på, den lösning soom är rätt för dig.

Kontakta oss så talar vi mer om vad vi kan göra för dig och ditt företag eller din produkt.

Här är en lista på uppdragsgivare de senaste åren.

Vi finns även på Facebook.