PRINT: ALLT FRÅN ANNONSER
TILL TRYCKTA ENHETER

de Bourg design producerar alla typer av print: Annonser för dagspress och magasin, broschyrer, böcker, banderoller, fordonsdekor och så vidare. Vi designar även logotyper och grafiska program som ska gå till tryck. Se mer under ALLT DETTA/DESIGN. Grunden är det kreativa: Att hitta idéer och tilltal som gör företag och deras produkter uppmärksammade på rätt sätt. Både innehåll och utseende måste matcha grundidén och varumärkets identitet. Sådant har vi hållit på med i bortåt 40 år. Vi tänker nytt av gammal vana.

I
I

Idéer ska alltid utgå från var man är och vart man vill komma, vad man vill uppnå. Idéerna ska stödja hela varumärkesprofilen. En del ska skapa snabbt sälj, andra ska bygga varumärket på lång sikt. Där hjälper vår erfarenhet till att hålla rätt spår hela tiden.

Kontakta oss och berätta vad ni har för visioner och mål, så tar vi en förutsättningslös diskussion om hur det skulle kunna gå till.